سالن VIP

سالن VIP  واقع در طبقه ششم هتل پارسیان با ظرفیت ۴۰ نفر ، محل مناسبی جهت برگزاری مراسمات خصوصی ، جلسات و همایش های کوچک  می باشد .