اتاق توئین

شامل 1 اتاق، ۲ تخت سینگل می باشد و همچنین شامل 1 سرویس بهداشتی فرنگی، حمام مجهز به وان/دوش می باشد. ظرفیت این واحد 2 نفر تعریف شده است.

ابعاد اتاق: حدود 32 متر مربع | نوع تخت: ۲ عدد تخت سینگل | ظرفیت اتاق: 2 نفر | حداکثر ظرفیت : 3 نفر