اتاق سینگل

اتاق سینگل دارای یک پنجره با نمای رو به شهر کرمانشاه می باشد و شامل یک  تخت سینگل، سرویس بهداشتی فرنگی و حمام  می باشد و ظرفیت این اتاق 1 نفر تعریف شده است.

ابعاد اتاق:حدود 20 متر مربع | نوع تخت: ۱ عدد تخت سینگل | ظرفیت اتاق: 1 نفر