پارکینگ طبقاتی

پارکینگ طبقاتی هتل با ظرفیت 250 اتومبیل ، فضای پارک مطمئنی برای میهمانان هتل و مراسمات فراهم آورده است.