درجهت تکمیل خدمات رسانی به میهمانان و مشتریان گرامی و همچنین تامین پارکینگهای مورد نیاز ؛ پارکینگ طبقاتی در سال 1394

با زیربنایی درحدود 12/000 مترمربع با گنجایش 250 دستگاه اتومبیل طراحی و به بهره برداری رسید.

This post is also available in: Arabic