بوفه ای رنگارنگ با قابی فراموش نشدنی از شهر زیبای کرمانشاه که میهمانان هتل را به اشتها می آورد.این

بوفه صبحانه هایی مرسوم از کشورهای که بیشتر در هتل اقامت دارند را در خود جای داده و صبحانه ای فاخر

را به میهمانان هتل پیشکش می کند.

This post is also available in: EnglishArabic