سالن آمفی تئاتر هتل پارسیان کرمانشاه یکی از بهترین سالن‌های آمفی تئاتر کرمانشاه محسوب می‌شود کهبسیاری از نهادها و افراد، همایش‌ها و سمینارهای خود را در آن برگزار می‌کنند. چیدمان صندلی‌های این سالنثابت است و 153نفر ظرفیت دارد. سطح سالن شیب دار است و سالن اتاق فرمان، تور پردازی ثابت و دوربین فیلمبرداری دارد که این امکانات برگزاری یک همایش را برایتان راحت‌تر می‌کند

This post is also available in: Arabic