اقامت گروه خلبانان سرافراز ارتش جمهوری اسلامی

بازدید مدیر عامل محترم هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان

تقدیر و تشکر سرتیپ خلبان محمود ضرابی “دبیر کانون خلبانان ایران”