(( آگهی مزایده عمومی مرحله دوم ))

شرکت هتل های بین المللی پارسیان ( نوبت دوم مذاکره )


شرکت هتل های بین المللی پارسیان در نظر دارد نسبت به اجاره سینما بیستون هتل پارسیان کرمانشاه به نشانی : کرمانشاه ، جنب پل ولایت ، روبروی استانداری از طریق مزایده عمومی به شرکت ها و اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط اقدام نماید . از متقاضیان دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار این آگهی حداکثر ظرف مدت 7 روز کاری در ساعات اداری روز شنبه تا چهارشنبه 8 الی 14 ( به جز پنجشنبه ها ) به دفتر کمیسیون معاملات شرکت هتل های پارسیان جهت اخذ فرم شرکت در مزایده به آدرس زیر مراجعه فرمایند :

تهران ، بزرگراه شهید چمران ، تقاطع بزرگراه یادگار امام (ره) ، ضلع جنوبی هتل پارسیان اوین ، شرکت پیشرو سیاحت ، طبقه دوم ، دفتر کمیسیون معاملات

تاریخ بازگشایی پاکت متقاضیان 10 صبح روز یکشنبه مورخ 98/5/13 می باشد

ضمناً متقاضیان محترم میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شرکت هتل های بین المللی پارسیان مراجعه فرمایند

هزینه اسناد مبلغ پانصد هزار ریال می باشد